RUT och ROT

Många av våra tjänster kan, för er som privatpersoner i hushållet, omfattas av RUT eller ROT !

75 000 kr per person i hushållet är taket för skattereduktionen.
Ofta innebär detta att ex. halva arbetskostnaden för RUT-arbetet är berättigat till skattereduktion som dras av från din faktura, dock är uträkningen specifik och beror på dina förutsättningar, läs mer här: 
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotarbeteochrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html

Du behöver inte själv lägga ut  pengar och ansöka om avdraget , det ordnar vi !
Om ni i hushållet inte är berättigad till avdrag så kommer en tilläggsfaktura.