Värderingar

Vi prioriterar tre områden i rollen som arbetsgivare och entreprenör

Min säkerhet

Min och mina kollegors säkerhet är viktigast av allt. Vi arbetar med riskfyllda uppdrag och inget uppdrag eller situation är viktigare än allas vår säkerhet och hälsa.

Mitt välmående

Ditt och dina kollegors välmående är prioriterat för företaget. Lika viktigt är att alla inom företaget prioriterar detta vad gäller sitt eget mående och tillika sina kollegors. Vi skall ha ett klimat som är tillåtande, trevligt och tryggt för alla. 

Mina nöjda kunder

En strävan att alltid få en nöjd kund är viktigt för nuvarande och kommande uppdrag givetvis, vi tror även att det sporrar alla oss som jobbar i företaget och gör vårt arbete roligt samt bidrar med en känsla av ansvar och stolthet.