Ansvar & försäkring

Ansvar och försäkring

Säkerheten sätter vi allra främst – både för vår personal samt för dig som kund. Vår utrustning är enligt standard och håller en bra och tillförlitlig nivå vad gäller säkerhetsaspekt och funktion.

Vi har resp. maskinförarbevis för stora maskiner resp. handhållna maskiner. Vi har ansvarsförsäkring via länsförsäkringar.

Vi har en etablerad arbetsmiljöplan enligt kollektivavtalet inom GS och försäkringsskydd för våra anställda.

Välkomna att anlita oss!

På Markjobbet är säkerhet inte bara en policy – det är kärnan i vår verksamhetsfilosofi. Vi förstår att våra kunder förväntar sig en tjänst som inte bara är effektiv utan också genomförs med den högsta graden av säkerhetsmedvetande. Det är därför vi sätter säkerheten främst, inte bara för att skydda vår personal men också för att ge dig som kund fullständig sinnesro när du anlitar våra tjänster.

Vår utrustning och alla maskiner uppfyller de senaste standarderna och underhålls regelbundet för att säkerställa optimal funktion och säkerhet. Vi investerar kontinuerligt i modern teknik och utbildning för att vårt team ska kunna hantera all utrustning med expertis och försiktighet. Våra operatörer är fullt certifierade för att hantera både stora och handhållna maskiner, vilket säkerställer att varje projekt genomförs säkert och effektivt.

För att ytterligare stärka vårt åtagande om säkerhet, har vi en omfattande ansvarsförsäkring genom Länsförsäkringar. Denna försäkring täcker alla eventualiteter, vilket ger en extra nivå av trygghet för både våra kunder och personal. I en bransch där olyckor kan få allvarliga konsekvenser, är detta en nödvändighet som vi tar på största allvar.

Vi har utvecklat en omfattande arbetsmiljöplan som är i linje med kollektivavtalet inom GS-facket. Denna plan innefattar regelbundna riskbedömningar, arbetsplatsinspektioner och kontinuerlig personalutbildning. Vår strävan är att skapa och upprätthålla en arbetsmiljö som främjar hälsa, säkerhet och välbefinnande för alla inblandade.

För oss på Markjobbet är inget jobb för litet för att inte utföras säkert. Vi är stolta över att kunna erbjuda tjänster som inte bara uppfyller utan överträffar branschstandarderna för säkerhet och ansvar. Vare sig det gäller projektplanering, utförande eller efterarbete, kan du lita på att vi hanterar varje uppgift med största möjliga omsorg.

Vi välkomnar dig att uppleva skillnaden som en engagerad partner inom fastighetsservice och markarbeten. Kontakta oss idag för att diskutera ditt nästa projekt och hur vi kan hjälpa dig att genomföra det med maximal säkerhet och minimal stress. Anlita Markjobbet – där säkerhet och kvalitet går hand i hand.